Calculated based on number of publications stored in Pure and citations from Scopus
1983 …2022

Research activity per year

Filter
Comment/debate

Search results

  • 2021

    Professor myakzyum khalimulovich salakhov, president of the tatarstan academy of sciences

    Abdullin, A. L., Aganov, A. V., Akchurin, A. D., Aliyev, M. N., Aminova, A. V., Aminov, L. K., Bikmaev, I. F., Bukharaev, A. A., Chabdarov, S. M., Dautov, G. Y., Fishman, A. I., Gabitov, I. R., Gafurov, I. R., Gainutdinov, R. K., Gilmutdinov, A. K., Ilyasov, A. V., Ivanov, V. P., Kashapov, N. F., Kalachev, A. A., Kamalova, D. I., & 24 othersKharintsev, S. S., Kochelaev, B. I., Larochkina, I. A., Malkin, B. Z., Mokshin, A. V., Nadeev, A. F., Nefediev, L. A., Nikitin, S. I., Nourgaliev, D. K., Ovchinnikov, M. N., Pesoshin, V. A., Proshin, Y. N., Sakhibullin, N. A., Salikhov, K. M., Samartsev, V. V., Sherstyukov, O. N., Sinyashin, O. G., Skirda, V. D., Sushkov, S. V., Tagirov, L. R., Tagirov, M. S., Tayurskii, D. A., Timerkaev, B. A. & Voronina, E. V., 2021, In: Magnetic Resonance in Solids. 23, 1, 21100.

    Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

    Open Access