Professor myakzyum khalimulovich salakhov, president of the tatarstan academy of sciences

A. L. Abdullin, A. V. Aganov, A. D. Akchurin, M. N. Aliyev, A. V. Aminova, L. K. Aminov, I. F. Bikmaev, A. A. Bukharaev, Sh M. Chabdarov, G. Yu Dautov, A. I. Fishman, I. R. Gabitov, I. R. Gafurov, R. Kh Gainutdinov, A. Kh Gilmutdinov, A. V. Ilyasov, V. P. Ivanov, N. F. Kashapov, A. A. Kalachev, D. I. KamalovaS. S. Kharintsev, B. I. Kochelaev, I. A. Larochkina, B. Z. Malkin, A. V. Mokshin, A. F. Nadeev, L. A. Nefediev, S. I. Nikitin, D. K. Nourgaliev, M. N. Ovchinnikov, V. A. Pesoshin, Yu N. Proshin, N. A. Sakhibullin, K. M. Salikhov, V. V. Samartsev, O. N. Sherstyukov, O. G. Sinyashin, V. D. Skirda, S. V. Sushkov, L. R. Tagirov, M. S. Tagirov, D. A. Tayurskii, B. A. Timerkaev, E. V. Voronina

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Original languageEnglish (US)
Article number21100
JournalMagnetic Resonance in Solids
Volume23
Issue number1
DOIs
StatePublished - 2021

ASJC Scopus subject areas

  • Electronic, Optical and Magnetic Materials
  • Atomic and Molecular Physics, and Optics
  • Nuclear and High Energy Physics
  • Spectroscopy

Cite this